Genhør med Thomas Laub

Om forholdet mellem Laubs gudstjenestesyn og hans ideer om

salmemelodier, kirkemusik, kunst og subjektivitet.

Revideret version af foredrag holdt på Samfundet Dansk Kirkesangs debatmøde ”Hvad betyderThomas Laub for

kirkesangen i dag?” 4. 6. 2005, senere trykt i Dansk Kirkesangs Årsskrift 2005.